Erbjudande till nya kunder!

Marknadsplanen* är verktyget som ska säkerställa att du har rätt position på marknaden och att du går ut med rätt budskap genom rätt kanaler till rätt målgrupp. En professionell marknadsplan är första steget mot ett starkt och lönsamt varumärke - låt Mercato producera den!


Kostnad: 95 000 kr exkl. moms1).


Ja tack! Jag är intresserad av att ta ett första steg mot ett starkt och lönsamt varumärke, och låta Mercato producera en marknadsplan till vårt företag. Kontakta mig för ett personligt möte.  Mejla ditt intresse till info at mercato.se

*En Marknadsplan innehåller följande information; marknaden, konkurrenter, SWOT, segmentering, köp & beslutsprocess, målgrupp(er), positionering, image, målsättningar, mediestrategi och mediemix, aktivitets- och kampanjplan, uppföljning & avvikelseanalys.

1). Baserat på mellan 7 - 10 arbetsdagar

Karta och kompass