Vi levererar följande tjänster:

Marknadsplanen är verktyget som ska säkerställa att du har rätt position på marknaden och att du går ut med rätt budskap genom rätt kanaler till rätt målgrupp! En professionell marknadsplan är första steget mot ett starkt och lönsamt varumärke! Låt Mercato producera den!

  • Affärs-, Marknads- & Kommunikationsplaner
  • Analyser; SWOT, marknad, kund,  konkurrenter
  • Kartläggning av köpprocesser & köpbeteende -
    "What makes them tick!"
  • Rådgivning till nystartade företag och företagare
  • Projektledning, inhyrd Marknads- och Säljchef

Kurser och utbildningar:

Kunskap är färskvara, det gäller att hålla sig uppdaterad. I dagens informationssamhälle förändras kraven och därmed behovet av kunskap snabbt! Den som har rätt kunskap och snabbast kommer till beslut vinner kampen om kunderna. 
  • Kurser i marknadskommunikation
  • Kundkontakt och personlig utveckling

Om så önskas, kan vi även skräddarsy och anpassa kurser till ditt företags speciella behov och förutsättningar. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!